torsdag 22 mars 2012

drag

När du äntligen stängde dörren.
Framför mig.
När du äntligen tog mina nycklar.
Ifrån mig.

Då kunde jag se dig som du är.
Då förstod jag ditt sätt att vara.

När målet mitt, min blick var tvungen att förändras.
När jag var tvungen ,precis jag.
Att vara jag inte vi.

Då såg jag mig som jag är.
Då förstår jag mitt sätt att vara.

Ibland kan jag ännu känna draget från dörren.

3 kommentarer: