söndag 22 mars 2015

glitter

Du är glitter.
Du är så mycket glitter.
Du är mitt glitter.
Du är allt mitt glitter.