lördag 12 maj 2018

Ordning

Dina läppar som är så nära till ett leende.
Dina ögon som ger mig det som finns.
Ditt hår som sprids på kudden.
Din lukt som är med mig.
Ditt samtal hör mitt samtal.
Dina funderingar träffar mina.
Du lär mig vara mig själv varje sekund.
Jag ser på dig öppet och i smyg.
Jag ser dig och känner dig.
Tar in allt du förmedlar.
Jag känner på dina fingertoppar.
Dom vibrerar med mitt hjärta.