torsdag 26 april 2018

gäller

Vad gäller nu
Har du dina svar klara
Har du dina med mig
Mina är med dig