torsdag 10 november 2016

sjuk

Vi vet vart

ska vi vänta på det
ska du vara själv då

någon tittar

Du kan aldrig vara rätt
ska du vara med mig
vad ska vi göra
vad vill du
det är någon som tittar