söndag 9 augusti 2015

bukta

i mitten på en prästkrage
buktar livet ut
Kvinnans vackra mage bygger
liv
Ett bi bygger broar
En geting skapar liv
Din grå blick utan själ