torsdag 27 november 2014

ord på

bok
bokskog
björn
bäpple
bakslag

Ett fel vi två
under skuggan i bokskog håller jag din hand
du sparkar på färger
du smeker ett dött löv

i en bok
Läste vi tillsammans om känslor
släpper du min hand
släpper du mig

Vi såg en björn en gång
Hen var på andra sidan myren
Hjortronen var mogen
Du var så vacker